Dobré odpoledne, dnes je pátek 19. července, sv. Makrina

Jak to probíhá

Program je pro předškolní děti

Program je připravován převážně pro předškolní děti nebo začínající školáky – pro ty, kterým větší názornost pomůže lépe pochopit Boží slovo. Větší děti, které chodí ke svatému přijímání (nebo se připravují k jeho prvnímu přijetí) by měly být na celou mši v kostele. Děti, které umí s rodiči zůstat v kostele (přestože jsou ještě malé) a naslouchat tam čtením a kázání, moc chválím! 

Doprovod dětí

Děti na program doprovází jeden z rodičů. Někdy je asistence potřeba (pokud si dítě není jisté samo bez rodiče). Pro menší sourozence je v kapli připraven kobereček s hračkami, kde se mohou batolit – rodiče moc prosíme, aby děti nepřehlušily program. Zpátky do „kostela“ se vracíme jakmile zaslechneme zpívat Crédo – většinou se připojíme k ostatním během přímluv nebo obětního průvodu.

Liturgické texty pro rodiče

Aby rodiče nebyli ochuzeni o liturgické texty, dostávají je tištěné v podobě listu Liturgie, aby mohli alespoň tímto způsobem být účastni bohoslužby slova, a tím být přítomni na celé mši svaté.